SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Jak často a jak dlouho si máme čistit zuby?

Optimální frekvence čištění zubů je 2x denně. Tedy ráno a večer. Večernímu čištění bychom měli věnovat největší pozornost. Je důležité se při tomto čištění zaměřit také na mezizubní prostory (viz. dále).
Čištění zubů by se mělo provádět především před jídlem. Je to dáno tím, že po jídle prudce klesá hodnota pH v zubním plaku. Zubní plak má výrazně kyselý charakter a demineralizuje zubní sklovinu. Z toho vyplývá, že při čištění zubů po jídle bychom si při odstraňování zubního plaku odstraňovali také tenkou vrstvu skloviny. Při takovémto dlouhodobém návyku hrozí riziko poškození tvrdých zubních tkání.
Jaká je ideální doba čištění zubů? Ideální doba je taková, za kterou jsme schopni si vyčistit chrup námi zvolenou technikou. Měli bychom se vyvarovat dodržování časového limitu, vymezeného k čištění zubů, protože tento způsob často vede k nedbalému čištění a úplné ztrátě efektivity.
Je zcela normální, že k osvojení nové techniky je zpočátku potřeba více času. Při získání jisté zručnosti jsme schopni tento čas snížit na minimum.

K čištění zubů je důležité zvolit si správný zubní kartáček a také správnou techniku čištění. V opačném případě by mohlo dojít k poranění dásní a poškození tvrdých zubních tkání. Podle stavu parodontu, tzn.stavu dásní a stavu kosti, rozlišujeme metody pro zdravý a nemocný parodont. Tyto metody jsou přibližně stejně účinné k odstraňování plaku z povrchu zubů, ale liší se svým účinkem k dásni.
SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮZub, který vystupuje nad dáseň, můžeme pro zjednodušení přirovnat ke krychli. Jako krychle položená na stůl, má i zub 5 stěn. Plochu přivrácenou směrem k tváři označujeme jako vestibulární. Její protější plocha, která směřuje do dutiny ústní, se označuje jako plocha orální. Dále pak plocha, obrácená směrem k vedlejšímu zubu a zároveň směřující ke středu obličeje, se označuje jako mesiální. Její protější plocha je plocha distální. Žvýkací plocha se označuje jako okluzní. Pro správné pochopení jednotlivých metod je dobré mít představu plochách zubů.


Systém při čištění zubů

systém při čištění zubůČištění zubů by nemělo být chaotické, mělo by mít svůj řád. Tak zabráníme tomu, že bychom při čištění zcela vynechali některou plochu zubu, nebo dokonce celý zub. Systémů je celá řada a každý si může svůj systém individuálně přizpůsobit. Pro příklad si uvedeme jeden z nich: kartáčkem začínáme na vestibulární ploše v oblasti levých horních řezáků . Pokračujeme dále směrem ke stoličkám. Za poslední stoličkou pokračuji na orální( zadní) plochy všech zubů horní čelisti, až se dostanu k poslednímu zubu pravé strany čelisti. Důležité je nevynechat distální plochy těchto posledních zubů! Pak pokračujeme na vestibulární ploše stoliček a přesouváme se směrem k řezákům. Tím jsme ukončili jakýsi okruh v horní čelisti a budeme postupovat stejným způsobem v čelisti dolní.

Metody čištění zubů se zdravým parodontem

Metoda podle Foneho

 Tato metoda je vhodná především pro děti. Je poměrně jednoduchá a snadno osvojitelná. Skousneme řezáky hranu na hranu a čistíme krouživými pohyby zároveň horní a dolní zuby. Postupujeme ze středu směrem ke stoličkám na levé straně. Poté začneme znovu ze středu a postup opakujeme na pravé straně. Jakmile toto čištění dokončíme, otevřeme ústa a čistíme orální plochy zubů krouživými pohyby. Nakonec horizontálními pohyby čistíme žvýkací plochy zubů.

Vertikální kombinovaná metoda Vertikální kombinovaná metoda Nebo-li metoda od červeného k bílému. Zubní kartáček přiložíme k dásni přibližně pod úhlem 45 stupňů tak, že vrcholy štětin směřují na opačnou stranu než korunka zubu. Poté otáčíme dlouhou osou kartáčku a docílíme tak stíravého pohybu od dásně směrem k zubu. Tento pohyb opakujeme 5x a pokračujeme na následující zub. Z orální strany postupujeme stejným způsobem a v oblasti předních zubů si můžeme pomoci tak, že zubní kartáček orientujeme souběžně s dlouhou osou zubu. Čištění zakončíme horizontálními pohyby na žvýkacích plochách zubů.

Modifikovaná metoda podle Stillmana Tato metoda se podobá předchozí metodě s tím rozdílem, že kartáčkem přiloženým na dáseň vibrujeme.

Metody čištění zubů s nemocným parodontem

Tyto metody označujeme jako masážní, protože při čištění zubů dochází zároveň k masáži dásní a v případě Bassovy metody se štětinky kartáčku dostávají i lehce pod dáseň do dásňového žlábku. Je proto vhodné je používat při parodontitidě. V případě zdravé dásně bysme měli postupovat maximálně šetrně z toho důvodu, že mezizubní prostory jsou vyplněny papilami. Dlouhodobé agresivní dráždění těchto papil způsobí jejich úbytek a vnikne tak prázdný prostor pod bodem kontaktu obou zubů. To by mimo jiné mohlo způsobovat váznutí sousta v mezizubním prostoru a vyvolat tak krvácení a bolestivost dásně.

Bassova metoda

cisteni zubu bassbass

Zubní kartáček přiložíme pod úhlem 45 stupňů ke krčku zubu a mírným tlakem docílíme toho, že se štětiny kartáčku dostanou do dásňového žlábku, tzn. do prostoru mezi okrajem dásně a zubem. Štětiny by měly být neustále v kontaktu s dásní, zubem a měly by být stále ve žlábku. S takto připraveným kartáčkem provádíme vibrace a masírujeme tak určitý úsek zubů, který je dán délkou hlavy kartáčku. Poté pokračujeme na další úsek. Jednotlivé úseky by se měly mezi sebou překrývat. Tuto metodu můžeme modifikovat vertikálními stíracími pohyby po dokončení vibračních pohybů. Na orální straně postupujeme stejným způsobem a v oblasti předních zubů si můžeme pomoci tak, že zubní kartáček orientujeme souběžně s dlouho osou zubu. Na závěr čistíme horizontálními pohyby žvýkací plochy zubu.

Cirkulární čistící metoda Tato metoda je podobná metodě předchozí s tím rozdílem, že neprovádíme vibrace, ale malé krouživé pohyby přibližně o průměru 2-4 mm.

8 thoughts on “SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

  1. Dobrý den, mám dotaz při čištění zubů hrozně slintám, musím být furt nad umyvadlem, kde je chyba?

  2. Je ráno lepší si vyčistit zuby a pak se hned nasnídat nebo nejdříve nasnídat a pak zuby vyčistit? Nepřipadá mi logické jít do práce se zuby od snídaně. Mám rozepře se snachou.

  3. Zkuste raději zubní hygienistku, je to specializovaný pracovník, který Vám zkontroluje i výplně, odstraní kámen i poradí se správnou a pro Vás vhodnou technikou čištění zubů. Lékař, pokud je dobrý, tak Vás za hygienistkou pošle rovnou. Běžný lékař na vysvětlování moc čas nemá a pravděpodobně se Vám nebude věnovat tak detailně jako hygienistka. Návštěva zubní hygienistky by měla být stejně samozřejmá jako preventivní návštěva zubaře, protože předcházení je levnější a příjemnější než léčba, že ano…:-)

    1. Dobrý den, souhlasím s vámi až na jednu věc a tou je kontrola zubních výplní dentální hygienistkou. Ty by měl vždy kontrolovat zubní lékař. Dentální hygienistka může pacientka odeslat ke svému zubnímu lékaři na základě podezření pro nevyhovující zubní výplň.

  4. Fajn článek. Ale asi není úplně na škodu se poradit o správném číštění přímo se zubařem. V rámci preventivky je u dobrého zubaře možné nechat si zkontrolovat, zda si umíme zuby správně vyčistit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Top